Iconly/Bulk/Close Square بستن

کالاها

دسته بندی ها

کالاها

دسته بندی ها

کالاها

دسته بندی ها

Iconly/Bulk/Close Square بستن

کالاها

دسته بندی ها

detail-blog
23 اردیبهشت 1402

تعبیر خواب شلوار را بدانید! + دیدن شلوار در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب شلوار یا تعبیر تن کردن شلوار در خواب

معبرین کهن و قدیمی تعبیر خواب شلوار را به زنی عجمی تعبیر کرده‌اند البته امام جعفر صادق دیدن شلوار در خواب در وجه اول به زن تعبیر کرده‌اند و این تفسیر صحیح تر است نسبت به زن عجمی. مطیعی تهرانی دیدن شلوار در خواب را اینگونه بیان می‌کند “شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می‌یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ وجه جنبه عاطفی ندارد”
عمده استایل مجموعه ایی خاص برای پوشاک عمده

تعبیر خواب گم کردن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده‌اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اضطراب می‌شوید و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد.
برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که شلوار خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که دیگران شما را آزار مى‏دهند.

تعبیر خواب درآوردن شلوار و بیرون رفتن

مطیعی تهرانی:
  • اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون می‌روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید این نشان آن است که مردم درباره شما حرف می‌زنند و به خود حق می‌دهند که در مورد مسائل خصوصی شما داوری می‌کنند.

 

  • اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده‌اید اما کمر بند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می‌دهد.

 

تعبیر خواب شلوار پاره و کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می‌آید که شرمنده می‌شوید و مردم شما را سرزنش و ملامت می‌کنند.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند شلوارش چرکین است و کهن دلیل که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.

تعبیر خواب دوختن شلوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید شلوار می‌دوزید صاحب فرزند می‌شوید.

تعبیر خواب شلوار گشاد و تنگ

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید شلواری گشاد و بی قواره پوشیده‌اید روابط شما با همسرتان و هر زنی که در زندگی‌تان وجود دارد به سردی می‌گراید و اگر شلوارتان زیاد تنگ باشد تحت فشار قرار می‌گیرید و به شما چیز هائی تحمیل می‌شود که نمی‌پسندید و دوست نمی‌دارید.

تعبیر خواب پوشیدن شلوار دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پا دارید متعلق به خودتان نیست گویای آن است که زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگیتان قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب پوشیدن شلوار نامتناسب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده‌اید ولی بقیه لباس شما مرتب است، مثلاً پاچه‌های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب‌های نا همرنگ بر آن دوخته‌اند یا مانند دلقک‌های سیرک شلواری گشاد و پف دار و تمسخر انگیز به پا دارید این به شما خبر می‌دهد که از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می‌آید و او کاری می‌کند که شما را سرزنش و ملامت می‌نمایند و شرمندگی تحمل خواهید کرد.

از نظر ابراهیم کرمانی?

از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که هم شلوار و هم پیراهن شما کثیف، کهنه و مندرس به نظر می‌آمد، این خواب تعبیرش بدین صورت تفسیر می‌شود اگر شما در زندگی حقیقی فردی ثروتمند و توانگر هستید، پس به زوال و نابودی و فقر کشیده خواهید شد و به طور کلی وضع زندگی تان بد خواهد شح۹شانگر این است که این روز ها زندگی تان همراه با استرس در مورد روابط جنسی و غریزه جنسی تان می باشد.

 

شما شاید بیشتر از هر چیز نگران دید و قضاوت مردم نسبت به زندگی خودتان شده اید.‌ مخصوصاً اگر در این رویا ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون رفتید و در معرض نگاه‌های پر از منظور و تمسخر آمیز مردم قرار گرفته باشید.

 

تعبیر دقیق این رویا این است که مردم پشت سر شما حرف می زنند و مدام از شما بدگویی می کنند. در واقع آنها به خودشان اجازه می‌دهند که در مورد مسائل شخصی و خصوصی زندگی شما داوری و قاضی گری کنند.

 

پخش پوشاک حمیدی ( عمده استایل ) مرکز تخصصی پخش پوشاک از تولید به مصرف با پایین ترین قیمت ها

 

✍️اگر در خواب دیدید که یک شلوار گشاد و بی قواره به تن داشتید، تعبیرش این است که ارتباط شما با همسرتان و یا زنی که بسیار عاشق او هستید خراب خواهد شد و این رابطه رو به سردی و نابودی پیش خواهد رفت.

 

 

✍️اگر در خواب دیدید که شلوار شما بیش از اندازه تنگ بود و شما تحت فشار قرار گرفته بودید، این خواب نشان می‌دهد که نزذیکان و اطرافیان چیزهایی را به شما تحمیل می کنند که مورد پسند و علاقه شما نیستند و همچنین از جانب آنان مورد فشار و اذیت هستید.

نظرات کاربران

دیدگاهی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تولیدی و پخش پوشاک عمده استایل با حدود نیم قرن تجربه در صنعت پوشاک همواره کوشیده است تا یکی از بهترین های این صنعت باشد.در تولیدی پوشاک عمده استایل تمام کالا ها از فیلتر های خاصی رد شده اند و بر این اساس تمامی محصولات پوشاک در عمده استایل با ضمانت فروش ارائه می شود.در عمده استایل خرید ها بصورت حضوری و غیرحضوری امکان پذیر می باشد.

 

کلیه حقوق ای سایت متعلق به عمده استایل می باشد

بستن

کالاها

دسته بندی ها

  • ورود با پیامک
  • ورود با رمز
user